naar Homepagina
 1. Veilig en gezond op vakantie deze zomer

Veilig en gezond op vakantie deze zomer

Uiteraard gaan we alleen met u op reis als wij er van overtuigd zijn dat het veilig en verantwoord is voor uw gezondheid. Teneinde u een eenduidige communicatie en aanpak te kunnen bieden, hebben we met Nederlandse busreisorganisaties een gezamenlijk pakket van maatregelen en richtlijnen samengesteld om verantwoord weer op reis te kunnen gaan. Het geheel is gebaseerd op de regels, adviezen en protocollen van o.a. de Nederlandse overheid, Europese Unie, (lokale en internationale) overheden, gezondheidsinstanties (o.a. RIVM) en brancheorganisaties als de ANVR en Busvervoer Nederland (KNV).

Richtlijnen in de praktijk
Omdat, net als bij het reizen per vliegtuig, het bij groepsreizen per bus ook niet mogelijk is de 1,5 meter afstand te handhaven worden aanvullende maatregelen getroffen. Deze maatregelen zijn gestoeld op de gezondheidsrichtlijnen die, vandaag de dag, al bijna normaal zijn zoals o.a. het gebruik van mondkapjes, hygiëne-maatregelen, afstand houden waar het kan en verder goede afspraken met elkaar maken. Hieronder vindt u de belangrijkste zaken voor u als vakantieganger op een rij.
 1. We zullen onze busvakanties gaan uitvoeren volgens de geldende richtlijnen voor busreizen op de bestemming(en) van de reis.
 2. Er zijn nieuwe verscherpte procedures opgesteld m.b.t. de ventilatie van de bus, reiniging van airconditioning, regelmatige vervanging van luchtfilters en de dagelijkse reiniging van de bus.
 3. Alle passagiers vullen vooraf een ingevulde en ondertekende gezondheidsverklaring in. Stap niet in de bus wanneer u koorts, verkoudheidsklachten of andere COVID-19 ziektesymptomen heeft.
 4. Passagiers dragen te allen tijde een mondkapje in de bus (verplicht en aanschaf is de eigen verantwoordelijkheid van de passagier). In de bus zal desinfecterende handgel aanwezig zijn.
 5. Er zal een vaste in- en uitstapprocedure zijn, waarbij u alleen via de midden deur de bus betreedt en zoveel mogelijk de geadviseerde afstand van elkaar vandaan blijft.
 6. Passagiers zijn zelf verantwoordelijk om de eigen bagage te plaatsen op de door de chauffeur aangewezen plaats(en).
 7. Het toilet van de touringcar blijft gesloten behoudens bij noodgevallen. Er zullen extra sanitaire stops worden ingelast. Alle passagiers worden verzocht zo veel mogelijk te blijven zitten, alleen in het geval van een noodgeval is het toegestaan om door het gangpad te lopen.
 8. In de bus wordt u, i.v.m. de hygiëne, per reisdag een vaste stoel toegewezen, waarbij we trachten zoveel mogelijk afstand tussen de passagiers te realiseren.
 9. Houd u aan de regels. De chauffeur bepaalt wat mag en wat niet mag. Houdt een passagier zich niet aan de richtlijnen, dan kan de chauffeur deze de toegang ontzeggen.
 10. Op het wisselpunt, onderweg, op de bestemmingen, in restaurants en accommodaties volgen we de procedures en richtlijnen (o.a. op het gebied van hygiëne, mondkapjes en social distancing maatregelen) zoals ingesteld voor de specifieke branches en bedrijven door de lokale overheden. Dit zal een praktische invulling zijn van de algemeen geldende Europese COVID-richtlijnen, die mede zijn gebaseerd op de adviezen van de WHO.
NB: Indien COVID-19 maatregelen, door de Nederlandse overheid en/of internationale overheden en gezondheidsinstanties worden aangepast of versoepeld, zullen we als busreisorganisaties gezamenlijk bepalen of bovenstaande richtlijnen dienovereenkomstig aangepast kunnen worden.

<< Terug naar vorige pagina
Telefoonnummer klantenservice 088 10 30 850
Openingstijden
Ma. t/m vr. uur
Zaterdag uur
Gedetailleerde gegevens
Postadres
Van Nood Reizen
Vendelier 61-B
3905 PD Veenendaal
E-mail info@vannood.nl
Tel. +31 (0)88 10 30 850
KvK 30060880
BTW NL 826428782 B01
IBAN NL71 RABO 0325 6913 12
03:30:36 | 0,05 | vannood | GCP-NMT-WEB-102 TourWeb © NetMatch