telefoonnummer klantenservice 088 10 30 850
ma. t/m vr.: 09:00 - 17:30 uur zaterdag: 10:00 - 16:00 uur
Naar 'mijn reis' omgeving

Reisvoorwaarden

De reizen in dit programma worden aangeboden door Van Nood Reizen, onderdeel van Effe Weg B.V., en handelt als touroperator op Vendelier 61-B, 3905 PD te Veenendaal. Telefoonnummer in Nederland: +31 (0) 88 10 30 850.

Dit reisprogramma is met de grootste zorgvuldigheid in 2019 tot stand gekomen. Alle informatie op onze website wordt gedurende het jaar bijgewerkt en geactualiseerd. Kennelijke fouten binden Van Nood Reizen niet. Van Nood Reizen draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s en voorlichtingsmateriaal voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven.

ANVR-Reizigersvoorwaarden 
Van Nood Reizen (KvK 05077081) is aangesloten bij de ANVR. De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en informatie daarover. De reizen op deze website worden aangeboden onder de ANVR-Reizigersvoorwaarden (Reis- en/of Boekingsvoorwaarden) die van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Klik hier voor het lezen en opslaan van de ANVR-Reizigersvoorwaarden en overige belangrijke informatie. Op het boekingsformulier dient u aan te vinken dat u kennis heeft genomen van en akkoord gaat met de ANVR-Reizigersvoorwaarden (Reis- en/of Boekingsvoorwaarden) en overige ANVR-informatie. Klik hier voor de ANVR-brochure.

ANVR-logo-2019.png

Stichting Garantiefonds Reisgelden 
Van Nood Reizen (KvK nr. 05077081) is aangesloten bij SGR/SGRZ. U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze website gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorggedragen voor de terugreis.

Voor alle boekingen vanaf 1 februari 2021 voert de Stichting Garantiefonds Reisgelden een deelnemersbijdrage in van € 5,- per persoon per boeking. Dit bedrag wordt door Effeweg.nl bij de reiziger in rekening gebracht en afgedragen aan de SGR (Stichting Garantiefonds Reisgelden). Om het fonds ook voor de toekomst te behouden is door het SGR besloten een verplichte bijdrage op alle pakketreizen in rekening te brengen. U vindt deze bijdrage terug op het moment dat u gaat boeken. In geval van annulering van de reis door de klant of door de reisorganisator blijft de bijdrage verschuldigd. Alleen indien het vooraf aangegeven minimum aantal deelnemers voor een reis niet wordt behaald, is de bijdrage niet verschuldigd.

SGR(Z).jpg

Calamiteitenfonds
Van Nood Reizen (KvK nr. 05077081) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. De garantie van het Calamiteitenfonds houdt in dat u als reiziger die deelneemt aan een reis waarop de garantie van toepassing is:
- (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
- de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.
Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis

De kosten voor het Calamiteitenfonds bedragen € 2,50 per 9 deelnemers en zijn wij verplicht te heffen. Klik hier voor de volledige garantieregeling van het calamiteitenfonds.

0.png

ANVR Touringcarclassificatie
ANVR-organisatoren van busreizen hebben ten behoeve van de duidelijkheid voor hun reizigers afgesproken de belangrijkste kwaliteitsnormen van de touringcars standaard vast te leggen. Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen Tourist Class, Comfort Class en Royal Class. Kijk voor specifieke verschillen op www.sktb.nl/classificaties. Onze touringcars hebben dubbele beglazing, toilet aan boord, koelkast en koffiezetapparaat, 2 passagiersdeuren aan rechterzijde, luchtvering, stereo geluidsinstallatie en airconditioning. Van Nood Reizen biedt reizen aan met Comfort Class en Tourist Class touringcars. N.B. Op onze reizen waar een lokale touringcar wordt ingezet, kunnen de faciliteiten van de touringcar afwijken van bovengenoemende classificaties.

Roken in de bus
ANVR reisorganisatoren houden zich aan het wettelijke verbod op roken in de bus. Voor rokers is er uiteraard de mogelijkheid tijdens de stops in de buitenlucht te roken.

De navolgende bepalingen zijn door Van Nood Reizen zelf vastgesteld. Hierover heeft wat betreft de inhoud van deze artikelen geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-Reizigersvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld als aanvulling op de ANVR-voorwaarden daar waar dat vermeld staat in de ANVR-voorwaarden zelf en/of om de positie van de reiziger verder te versterken.

Zitplaatsen in de bus 
Het is niet mogelijk om een voorkeur door te geven, dan wel reservering te maken voor een bepaalde zitplaats in de touringcar, om welke reden dan ook. Mocht een goede uitvoering van de reis, en/of uw verblijf in de bus tijdens de reis hinder kunnen ondervinden bijvoorbeeld wegens lichamelijke omstandigheden dan dient u dit vooraf of tijdens het reserveren aan ons door te geven.

Opstapplaatsen 
De opstapplaatsen voor onze reizen staan op onze website vermeld. Bij groepen vanaf 15 personen is het mogelijk een verzoek in te dienen voor een door u gewenste opstapplaats. Van Nood Reizen kijkt dan of het mogelijk is, er is geen garantie. Als de door u geboekte opstapplaats om reistechnische redenen niet kan worden aangedaan, krijgt u de kosten op basis van openbaar vervoer (2e klasse) van ons vergoed. Voor alle duidelijkheid: dit zijn de kosten van de door u gekozen opstapplaats naar de door ons aangewezen opstapplaats. Wijzigingen in opstapplaatsen kunnen tot 2 weken vòòr de vertrekdag kosteloos worden doorgegeven. Binnen 2 weken vòòr vertrek alleen op aanvraag en met € 10,- wijzigingskosten. De locaties van de opstapplaatsen kunnen gedurende het jaar wijzigen door wijzigingen van lokale overheden, werkzaamheden etc.. De juiste opstapplaats vindt u in uw reispapieren.

Opstaptijd en vertraging
Uw reispapieren worden uiterlijk 1 week voor vertrek toegezonden. De vertrektijd in de reispapieren is definitief. U dient 15 minuten voor de genoemde vertrektijd aanwezig te zijn op de opstapplaats. Indien u te laat op de opstapplaats aanwezig bent (om welke reden dan ook), kan het zijn dat u de bus mist. U dient dan contact op te nemen met het noodnummer. Onze medewerkers nemen dan met u de mogelijkheden door om op een later tijdstip op een andere opstapplaats of op het verzamelpunt op te stappen. Vervoer en eventuele kosten die hieruit voortvloeien zijn voor eigen rekening. Restitutie van de reissom wordt niet gegeven, indien u zelf, om welke reden dan ook, de bus heeft gemist.

Betaald parkeren verzamelpunten en Nieuwleusen
Het is mogelijk om uw auto(‘s) tijdens de reis op de parkeerplaats in Nieuw-Dijk (verzamelpunt Restaurant Juffrouw Tok), Zeeland (verzamelpunt Restaurant Het Witte Huis) of in Nieuwleusen (kantoor Gebo Tours) te parkeren. Om het parkeren in goede banen te kunnen leiden, vragen wij u een reservering te maken bij uw boeking voor een parkeerplaats op de genoemde locaties. In de reispapieren ontvangt u dan een parkeervoucher welke u achter de voorruit van uw auto kunt plaatsen. Op alle locaties is het parkeren voor eigen risico, de parkeerplaatsen zijn niet beveiligd.
Kosten parkeren per auto:
€ 10,- reisduur tot en met 4 dagen
€ 15,- reisduur van 5 dagen en langer
Voor een aantal reizen is het verzamelpunt in Zeeland (Noord-Brabant). Parkeren kost hier € 3,- per dag, tegen contante betaling (wel vooraf reserveren)

Mindervaliden
Voor sommige mensen is het prettig om een (medisch) hulpmiddel mee te nemen tijdens de reis. Voor de extra steun, om u net wat makkelijker te kunnen bewegen. Effeweg.nl wil u daarvoor de mogelijkheid geven. Onze touringcars hebben geen lift, wij gaan er daarom wel vanuit dat u op eigen gelegenheid de touringcar kunt in en uitstappen. Het in- en uitladen van uw hulpmiddel dient samen met de chauffeur te gebeuren. Helaas is het voor de chauffeur niet toegestaan uw hulpmiddel alleen in en uit te laden, dit vanwege de Arbowetgeving.

Hulpmiddelen als een rollator of rolstoel kunnen mee onder de volgende voorwaarden.
Een hulpmiddel dient:
• inklapbaar te zijn
• te voldoen aan de max. afmetingen van (l x b x h) 100x 90x 65 cm indien
opgevouwen/ ingeklapt
• altijd vooraf te worden aangemeld bij Effeweg.nl. U ontvangt hiervan een
bevestiging. Zonder aanmelding vooraf kan een hulpmiddel geweigerd worden
i.v.m. de beperkte bagageruimte in een touringcar.
• in plaats van een koffer te worden meegenomen.

Uw aanmelding voor het meenemen van een hulpmiddel is op basis van beschikbaarheid. Bovenstaande hulpmiddelen worden in de bagageruimte van de touringcar geplaatst. Alle bagagestukken dienen deugdelijk te zijn verpakt en voorzien van een duidelijke aanduiding van naam, telefoonnummer en de bestemming van de passagier. Het verpakken van bagage is de verantwoordelijkheid van de passagier. Bij het veroorzaken van schade door de bagage van de passagier aan derden valt dit geheel onder de verantwoordelijkheid van de passagier. Wanneer u geen melding heeft gedaan, kan de rollator of rolstoel worden geweigerd door de chauffeur, hoe vervelend dit ook voor u kan zijn. Het is daarom absoluut noodzakelijk om het aan te melden om teleurstelling te voorkomen.

Bagage 
Aangezien u zelf uw bagage kent, bent u hiervoor verantwoordelijk. Tijdens uw reis mag u één koffer meenemen met de volgende maximale afmetingen: 80 x 50 x 35 cm. Het gewicht van deze koffer mag niet boven de 20 kilogram uitkomen. Naast één koffer mag u ook 1 stuk handbagage meenemen met een maximale afmeting van 60 x 35 x 15 cm en max. 5 kilo. U dient altijd over een geldig reisdocument (paspoort / identiteitsbewijs) te beschikken tijdens uw reis. Een rijbewijs is geen geldig reisdocument. Uw paspoort, medicijnen en waardevolle spullen dient u in uw handbagage te houden en niet uit het oog te verliezen. Vergeet u niet om kofferlabels aan al uw bagage te bevestigen. Beschikt u zelf niet over kofferlabels, dan kunt u deze aan de chauffeur vragen. Bagage, die zich gedurende de nacht in de onbeheerde bus bevindt, is niet verzekerd. Op de overstapplaatsen bent u er zelf verantwoordelijk voor, dat u uw bagage in de juiste touringcar zet. Wij raden u aan een reisverzekering af te sluiten voor evt. schade, verlies of diefstal van uw bagage. Indien tijdens de reis een dergelijk geval zich voordoet, dan bent u verplicht en zelf verantwoordelijk voor aangifte bij politie en reisverzekering. Doet u geen aangifte op moment van constatering, dan bestaat het risico dat uw verzekeringsmaatschappij uw declaratie niet meer in behandeling neemt en niet overgaat tot vergoeding.

Hotel 
Informatie betreffende het hotel waar u tijdens de reis verblijft, vindt u bij de betreffende reis. Voor een aantal reizen, zal op het moment van boeking uw verblijfplaats(en) nog niet bekend zijn. U wordt ongeveer een week voor vertrek middels de reispapieren op de hoogte gesteld van het hotel waar u verblijft. Van Nood Reizen behoudt zich te allen tijde het recht voor om een ander hotel van vergelijkbare kwaliteit aan te bieden. Indien mogelijk wordt u hiervan voorafgaand aan de reis op de hoogte gesteld. U bent zelf verantwoordelijk voor uw accommodatie ten tijde van uw verblijf. Eventuele schade of verlies van objecten of inventaris valt onder uw eigen aansprakelijkheid, ongeacht of de schade of diefstal door uzelf of derden is veroorzaakt. Eventuele kosten die hieruit voortvloeien kunnen op u verhaald worden.

Prefenties
U kunt bij uw boeking uw voorkeuren of wensen aangeven met betrekking tot de accommodatie. Deze preferenties worden door Van Nood Reizen doorgegeven aan de hotelier. Een preferentie is nooit gegarandeerd. Van Nood Reizen is hierin ook afhankelijk van derden.

1- en 3- persoonskamer
Er zijn hotels die slechts een beperkt aantal 1-persoonskamers hebben. Ondanks dat u voor deze kamers een toeslag moet betalen, kunnen de kamers wat betreft ligging, grootte en kwaliteit iets minder zijn. Dit is helaas een internationaal gegeven waar Van Nood Reizen geen invloed op heeft. Bij veel hotels is het mogelijk een 3-persoonskamer aan te vragen. U dient dit aan te geven bij uw boeking. U betaalt dan de gewone reissom. In veel gevallen wordt een 3e bed bijgeplaatst op de kamer, waardoor de leefruimte kleiner wordt.

Diëten
Wanneer u aan een dieet bent gebonden, dient u dit bij boeking aan ons door te geven. Wij zullen dit dan kenbaar maken bij het hotel. Het betreft hier altijd een preferentie, garanties kunnen wij niet geven. Van Nood Reizen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de uitvoering van uw dieetwensen.

Minimum aantal deelnemers 
Het minimum aantal deelnemers is 25 per busreis. Wij behouden ons het recht voor de reis kosteloos te annuleren indien het minimum aantal niet kan worden gerealiseerd. U wordt hiervan uiterlijk 1 week voor vertrek op de hoogte gesteld. Bij annulering van onze zijde wordt u een alternatief aangeboden. Dezelfde reis op een andere vertrekdatum, dan wel een andere bestemming op dezelfde vertrekdatum. Kunt of wilt u geen gebruik maken van het door Van Nood Reizen aangeboden alternatief, dan worden de door u betaalde reisgelden volledig teruggestort. Van Nood Reizen tracht zo veel mogelijk doorgang te garanderen van haar reizen. Daarom wordt er op de website in een vroegtijdig stadium aangegeven welke vertrekdata de status ‘Vertrekgarantie’ hebben. In nagenoeg alle gevallen betekent dit dat het vertrek van genoemde reis gegarandeerd is. In uitzonderlijke gevallen kan het echter voorkomen dat deze reis als nog binnen de door de ANVR gestelde termijn moet worden geannuleerd. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat er in een korte periode onevenredig veel annuleringen op betreffende reis hebben plaatsgevonden waardoor het aantal van de resterende deelnemers ver onder het minimum terecht is gekomen.

Optionele excursies
Tijdens de reis kunt u deelnemen aan het dagprogramma. Deelname aan een aantal excursies, dagtochten wordt voorafgaand aan de reis al bij boeking gevraagd. Deze excursies staan online bij de reis. Het betreffen vaak excursies welke voor grote groepen voorafgaand aan de reis door Van Nood Reizen aangemeld dienen te worden. U ontvangt op uw bevestiging/factuur de gegevens van de vooraf geboekte excursies en betaalt hiervoor voorafgaand aan de reis aan Van Nood Reizen. Tijdens de reis kunt u vaak ook nog een aantal extra excursies maken. Deze excursies dienen ter plaatse contant te worden betaald. Optionele excursies zijn vrijblijvend en niet verplicht.

Entreegelden
Entreegelden zijn exclusief, tenzij anders vermeld op de pagina van de desbetreffende reis. Onder entreegelden wordt niet het busvervoer verstaan. Wel entreegeld van een museum, een lokale gids, een boottocht, kasteel etc. In uw reispapieren vindt u een aantal indicatietarieven van entreegelden ter plaatse. U bepaalt zelf of u wilt deelnemen aan een excursie, waarvoor entreegelden gelden.

Lokale gidsen
Onze ervaren chauffeurs zijn op veel Europese bestemmingen geweest en weten veel. Maar een lokale gids kan u net iets meer vertellen over alle ins en outs op uw reisbestemming. Bij veel reizen maken wij daarom gebruik van lokale gidsen. Deze kunnen inclusief zijn bij de reissom, maar in veel gevallen kunt u ook een stadstour of –wandeling optioneel reserveren. Indien mogelijk, proberen wij een nederlands sprekende gids te reserveren. Helaas zijn deze niet overal beschikbaar en reserveren wij een duits- of engels sprekende gids. In een aantal landen is Van Nood Reizen ook verplicht een lokale gids in te huren om uitleg te mogen geven over lokale bezienswaardigheden.

Prijzen
De genoemde prijzen zijn per persoon en op basis van bezetting in een 2-persoonskamer tenzij anders vermeld. Alle gepubliceerde prijzen zijn onder voorbehoud. Gedurende het seizoen kunnen de prijzen fluctueren. De fluctuerende prijzen zijn gebaseerd op basis van vraag en aanbod. Het kan voorkomen dat reizen kort voor vertrek goedkoper worden aangeboden in de nieuwsbrief, advertenties en op de website dan eerder gepubliceerd in de brochure. Om het minimum aantal deelnemers te behalen en zo de reis toch te kunnen uitvoeren, kan Van Nood Reizen een prijsverlaging doorvoeren kort voor vertrek. Er zal geen restitutie van het verschil in prijs plaatsvinden voor reeds eerder gemaakte boekingen hoe vervelend dit ook kan zijn. Prijzen kunnen ook naar boven worden aangepast wanneer Van Nood Reizen bijvoorbeeld extra hotelkamers duurder moet inkopen, vanwege een veelgevraagde reisdatum. Het kan voorkomen dat reizigers voor eenzelfde reis verschillende reissommen hebben betaald.

Vervoerskosten
Conform de ANVR-Consumentenvoorwaarden, behoudt Van Nood Reizen zich het recht voor de reissom te verhogen (of een toeslag door de voeren) in verband met wijzigingen in de vervoerskosten (brandstofkosten), de verschuldigde belastingen of heffingen. Meer informatie hierover vindt u op www.anvr.nl/reizigersvoorwaarden.pdf.

Voorbehoud prijswijzigingen
Bij het samenstellen van onze brochure is Van Nood Reizen uitgegaan van de toen heersende tarieven, belastingen en wisselkoersen voor de verschillende reisonderdelen als vervoer, accommodatie, verzorging en excursies. Van Nood Reizen behoudt het recht om de reissom aan te passen indien wijzigingen in de vervoerskosten, verschuldigde heffingen en toepasselijke wisselkoersen of brandstoftoeslagen daartoe aanleiding geven. De prijzen zijn gebaseerd op het prijspeil van brandstof op 1 september 2017. Overige kosten zijn gecalculeerd op basis van beschikbare tarieven in september 2017.

Reserveren 
U kunt voor het arrangement van uw keuze telefonisch of middels internet reserveren bij Van Nood Reizen. De reserveringskosten bedragen € 20,- per gemaakte boeking. Wanneer u met meerdere personen tegelijkertijd boekt vormt u een party. Het adres van de hoofdboeker fungeert dan als correspondentieadres en deze ontvangt dan ook de boekingsbevestiging. Tevens is de hoofdboeker hoofdelijk aansprakelijk voor de hele betaling. Op het moment dat u telefonisch of via internet uw gegevens doorgegeven heeft, beschouwen wij dit direct als een definitieve reservering. Bij wijzigingen en annuleringen hanteren wij dan ook de ANVR voorwaarden. Na reservering ontvangt u een bevestiging van de boeking, waarop het gereserveerde staat vermeld inclusief de reissom. Het is niet verplicht om een aanbetaling te doen. Het volledige bedrag moet uiterlijk 6 weken voor vertrek op onze rekening staan bijgeschreven. Voor eventuele wijzigingen binnen uw boeking dient u € 10,- wijzigingskosten per boeking te betalen. In het geval de hoofdboeker jonger is dan 18 jaar, dient de ouder of voogd schriftelijk toestemming te verlenen aan Van Nood Reizen alvorens de boeking kan worden bevestigd.

Reispapieren
Wanneer uw betaling bij ons binnen is, ontvangt u ongeveer 5 dagen voor vertrek uw reispapieren met de DEFINITIEVE vertrektijd, adres accommodatie, vouchers extra reserveringen en verzekeringen, indicatie excursie-tarieven, informatie thuisblijvers en noodnummer Van Nood Reizen.

Annulering door de reiziger

1. Standaard annuleringskosten
Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, kan de reisorganisator de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten en SGR-kosten de volgende annuleringskosten in rekening brengen:
- bij annulering tot de 42ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling (15% van de reissom);
- bij annulering vanaf de 42ste kalenderdag (inclusief) tot de 28ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 28ste kalenderdag (inclusief) tot de 21ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 21ste kalenderdag (inclusief) tot de 14de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 14de kalenderdag (inclusief) tot de 5de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;
- bij annulering vanaf de 5de kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom;
- bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom.De reiziger heeft het recht om binnen 24 uur na de totstandkoming van de reisovereenkomst deze zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen tenzij dit recht in de aanbieding is uitgesloten door het gebruik van de term “definitieve boeking”. Onder reiziger wordt in dit verband uitsluitend de hoofdboeker/aanmelder verstaan. De reiziger heeft geen herroepingsrecht in geval de reisovereenkomst wordt gesloten binnen 8 weken voor vertrek, noch bij z.g. “cruisereizen”.

2. Deelannulering
a. Indien een reiziger uit een reisgezelschap zijn aandeel in een overeenkomst voor een gezamenlijk verblijf in een hotel, appartement, vakantiewoning of andere accommodatie annuleert, is hij annuleringskosten verschuldigd.
b. Als de grootte van het resterende gezelschap in de prijstabel voor deze accommodatie voorkomt, doet de reisorganisator aan de overblijvende reiziger(s) een bij de nieuwe groepsgrootte passend wijzigingsvoorstel voor dezelfde periode en in dezelfde accommodatie.
c. Indien het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of niet wordt geaccepteerd, wordt de overeenkomst voor alle reizigers geannuleerd en zijn alle reizigers annuleringsgeld verschuldigd.
d. Het totaalbedrag van annuleringsgeld en gewijzigde reissom zal de totale reissom van de oorspronkelijke reizigers nooit te boven gaan. Een eventueel overschot wordt op de nieuwe reissom in mindering gebracht.

3. Minder schade
De reiziger die de reis annuleert, is gehouden de annuleringskosten conform het bepaalde in de vorige leden te voldoen, tenzij hij aannemelijk maakt dat de schade van de reisorganisator lager is uitgevallen. In dat geval zal de reisorganisator deze lagere schade in rekening brengen. Onder schade wordt verstaan geleden verlies en gederfde winst.

4. Geen kosten bij dekkingsbeperking/uitkeringsvatbare situatie
Reizen naar een gebied waarvoor een door de Calamiteitencommissie van het Calamiteitenfonds vastgestelde dekkingsbeperking dan wel uitkeringsvatbare situatie geldt, kunnen door de reiziger vanaf 30 kalenderdagen voor vertrek kosteloos worden geannuleerd of, indien mogelijk en gewenst, omgeboekt.

5. Buiten kantooruren
Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

6. In-de-plaatsstelling
In geval geen annulering plaatsvindt, maar de reiziger voor in-de-plaatsstelling kiest, is artikel 8 ANVR-Consumentenvoorwaarden (Reis- en Boekingsvoorwaarden).

Reisdocumenten 
U dient altijd in het bezit te zijn van een geldig paspoort of identiteitskaart. Let wel: iedere reiziger dient zelf zorg te dragen voor het in orde zijn van de geldige reisdocumenten. Zorgt u ervoor dat u deze documenten in uw handbagage heeft. Een rijbewijs is géén geldig reisdocument. Hebt u geen Nederlands reisdocument, dan dient u zelf bij de desbetreffende instanties te informeren of uw buitenlandse document een geldig reisdocument is voor het land van bestemming.

Minderjarig en op reis
Er geldt geen leeftijdsbeperking voor onze reizen. Jongeren t/m 17 jaar die zonder begeleiding van een volwassene reizen, dienen in het bezit te zijn van een verklaring ondertekend door hun ouders/verzorgers. Uitzondering op deze regel zijn de reizen naar Engeland, Ierland en Schotland. Hierbij mogen jongeren t/m 17 jaar enkel reizen onder begeleiding van een volwassene. Dit in verband met de strenge douane formaliteiten bij de overtocht per boot en trein. Van Nood Reizen en haar chauffeurs zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het begeleiden van een minderjarige tijdens de reis. De verantwoordelijkheid ligt bij de ouder/ verzorger.

Onvolkomenheden
Wij doen ons uiterste best om uw vakantie probleemloos te laten verlopen. Mocht u ondanks onze inspanningen toch een onvolkomenheid constateren, dan dient u dit tijdens de reis aan de chauffeur/reisleider te melden. Meestal kan uw probleem dan direct opgelost worden. Gebeurt dit niet naar tevredenheid, dan dient u ons binnen één maand na terugkeer een klachtenbrief te sturen.

Covid inreisbeperkingen & richtlijnen
Naast geldige reisdocumenten, hebben landen inmiddels ook verplichte inreisvoorwaarden opgesteld in relatie tot Covid-19. Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de reizigers om er zorg voor te dragen dat op het moment van vertrek als tijdens de gehele reis, volledig voldaan kan worden aan de gestelde inreis-voorwaarden en Covid-19 richtlijnen van de te bezoeken bestemming(en). Bolderman Excursiereizen is hiervoor niet aansprakelijk. Wij raden u tevens aan om kort voor vertrek het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken goed door te nemen. U vindt de meest actuele informatie per land  op www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen.

Wordt u tijdens de reis ziek, dan valt dit onder de persoonlijke risicosfeer. Blijkt tijdens de reis dat u positief test op Covid, dan dient u zicht te houden aan de coronaregels ter plaatse. Als er een testplicht of isolatieplicht geldt dan dient u zich daar aan te houden. U wordt bij een positieve test gescheiden van de groep (indien mogelijk), ook al gelden in het land van bestemmingsland geen covid-maatregelen meer. U kunt dan niet langer deelnemen aan de (groeps)reis. Hoe vervelend ook voor u, wij hebben als touroperator ook de zorgplicht naar de overige deelnemers in de groep. Als touroperator kunnen wij de reis (blijven) uitvoeren voor de groep. Alleen u kunt niet deelnemen aan de reis door een omstandigheid die voor eigen rekening en risico komt.

Indien u positief op Covid-19 test, wordt u gescheiden van de groep. We volgen dan de covid-regels van het bestemmingsland. Uiteraard begeleiden wij u, voor zover mogelijk, met het verlengen van uw verblijf en de terugkeer naar Nederland. Het kan zijn, dat u na een aantal dagen quarantaine, en indien, klachtenvrij de terugreis met de groep kunt aanvaarden. Heeft u een rondreis of overschrijdt de quarantaine de reisduur, dan bespreken wij met u de mogelijkheden wanneer en hoe u de terugreis kunt aanvaarden. De kosten zijn voor eigen rekening en risico.

Omdat ziek worden tijdens de reis valt onder de persoonlijke risicosfeer, worden uw kosten niet vergoed door de touroperator. Het is verstandig om bij uw reisverzekering na te vragen, welke en hoeveel kosten vergoed worden indien uw reis wordt aangepast, dan wel verlengd doordat u in quarantaine moet.

Excursies/Overmacht 
Het weer kan slecht zijn, de weg geblokkeerd, of andere redenen kunnen er de oorzaak van zijn dat wij genoodzaakt zijn een excursie ter plaatse te annuleren of het programma te wijzigen. U kunt er echter zeker van zijn dat wij in dat geval ons uiterste best doen u een alternatief en zo optimaal mogelijk programma aan te bieden. U dient de excursies/ entreegelden ter plaatse contant aan de chauffeur te
voldoen. Wij houden ons het recht voor:
1) Een excursie te annuleren bij onvoldoende deelname.
2) U in een ander hotel van dezelfde categorie onder te brengen.

Duurzaam toerisme 
Duurzaam toerisme is niets anders dan reizen en rekening houden met milieu, mensen, natuur en cultuur, zodat ook aan volgende generaties aantrekkelijke bestemmingen kunnen worden aangeboden. De ANVR-reisbranche voelt zich hierbij betrokken en zet zich in voor Duurzaam Toeristisch Ondernemen (DTO). Zo voldoet ons bedrijf aan de ANVR-DTO verplichting, waarbij de reisonderneming o.a. een daartoe opgeleide coördinator heeft aangesteld die met goed gevolg een examen heeft afgelegd. Ook hebben wij een beleidsverklaring en een programma met praktische maatregelen opgesteld, waarin staat beschreven hoe wij nu en in de toekomst met de zorg voor het milieu omgaan. Maar duurzaam toerisme is niet alleen iets voor reisondernemingen. U bent als vakantieganger daarbij een onmisbare schakel (zie www.anvr.travel > Op Reis, Duurzaam Toerisme).

Bestrijding kindersekstoerisme 
Wij steunen actief de ANVR en ECPAT/Defence for children in de bestrijding van kindersekstoerisme in vakantielanden. Wij nodigen u uit met ons alert te zijn en vermoedens van seksueel misbruik van kinderen te melden op www.meldkindersekstoerisme.nl. Informatie is bij de reisleiding beschikbaar

Fouten voorbehouden
Ondanks dat de busreizen met de grootste zorg zijn samengesteld, kan het helaas voorkomen dat er fouten in de teksten en prijzen zijn ontstaan.

Informatie en boekingen 
Voor meer informatie en/of boekingen neemt u contact op met Van Nood Reizen:
Telefonisch 088 10 30 850
Op werkdagen van 08.30 - 18.00 uur
Op zaterdagen van 08.30 - 16.30 uur
Of via internet www.vannood.nl

Telefoonnummer klantenservice 088 10 30 850
Openingstijden
Ma. t/m vr. uur
Zaterdag uur
Gedetailleerde gegevens
Postadres
Van Nood Reizen
Vendelier 61-B
3905 PD Veenendaal
E-mail info@vannood.nl
Tel. +31 (0)88 10 30 850
KvK 05077081
BTW nr. NL814069538B01
IBAN NL71 RABO 0325 6913 12
05:56:23 | 0,05 | vannood | GCP-NMT-WEB-101 TourWeb © NetMatch