U kunt ons ook bellen op: 088 – 10 30 850 (ma. t/m vr.: 08:00 – 20:00 en zaterdag: 08:30 – 17:00)

Reisvoorwaarden

ANVR-Consumentenvoorwaarden | Annulering door reiziger | Stichting Garantiefonds Reisgelden | Calamiteitenfonds | Reisadvies | ANVR Touringcarclassificatie | Zitplaatsen in de bus | Roken in de bus | Opstapplaatsen | Opstaptijd en vertraging | Betaald parkeren Nieuw-Dijk en Nieuwleusen | Mindervaliden | Bagage | Vliegreizen en vlieg-busreizen | Hotel | Preferenties | 1- en 3-persoonskamer | Beknopte weergave reisomschrijving | Diëten | Minimum aantal deelnemers | Gegarandeerd vertrek | Optionele excursies | Entreegelden | Lokale gidsen | Prijzen | Reserveren | Reisdocumenten | Reispapieren | Onvolkomenheden | Excursies/Overmacht | Voorbehoud prijswijziging | Better Holidays | Bestrijding kindersekstoerisme | Fouten voorbehouden | Volledige en actuele voorwaarden op Vannood.nl | Copyright

De reizen in dit programma worden aangeboden door Van Nood Reizen onderdeel van Effe Weg B.V. en handelt als touroperator op de Den Hulst 134, 7711 GT te Nieuwleusen. Telefoonnummer in Nederland: +31 (0) 88 - 10 30 850.

Dit reisprogramma is met de grootste zorgvuldigheid in 2017 tot stand gekomen. Alle informatie op onze website wordt gedurende het jaar bijgewerkt en geactualiseerd. Kennelijke fouten binden Van Nood Reizen niet. Van Nood Reizen draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s en voorlichtingsmateriaal voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven.

ANVR-Consumentenvoorwaarden

Van Nood Reizen (KvK: 05077081) is aangesloten bij de ANVR. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en van de informatie daarover. De reizen op de website/in de brochure worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-Consumentenvoorwaarden (Deel A - Reisvoorwaarden- en/of Deel B - Boekingsvoorwaarden) van toepassing zijn op alle aanbiedingen op de website/in de reisgids tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Deze ANVR-Consumentenvoorwaarden zijn opgenomen in de ANVR-Informatiebrochure ‘Alles wat je moet weten als je op reis gaat’. De website/brochure bevat naast de ANVR-Consumentenvoorwaarden ook andere belangrijke informatie. De ANVR-Consumentenvoorwaarden en overige informatie (printversie) zijn te vinden op www.anvr.nl/consumentenvoorwaarden.pdf

Bekijk online de ANVR brochure: alles wat je moet weten als je op reis gaat. klik hier

Annulering door reiziger

1. Standaard annuleringskosten
Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, kan de reisorganisator de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten in rekening brengen:

  • bij annulering tot de 42ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling (15% van de reissom);
  • bij annulering vanaf de 42ste kalenderdag (inclusief) tot de 28ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom;
  • bij annulering vanaf de 28ste kalenderdag (inclusief) tot de 21ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom;
  • bij annulering vanaf de 21ste kalenderdag (inclusief) tot de 14de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
  • bij annulering vanaf de 14de kalenderdag (inclusief) tot de 5de dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;
  • bij annulering vanaf de 5de kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom;
  • bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom.

De reiziger heeft het recht om binnen 24 uur na de totstandkoming van de reisovereenkomst deze zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen tenzij dit recht in de aanbieding is uitgesloten door het gebruik van de term “definitieve boeking”. Onder reiziger wordt in dit verband uitsluitend de hoofdboeker/aanmelder verstaan. De reiziger heeft geen herroepingsrecht in geval de reisovereenkomst wordt gesloten binnen 8 weken voor vertrek, noch bij z.g. “cruisereizen”.

2. Deelannulering
a. Indien een reiziger uit een reisgezelschap zijn aandeel in een overeenkomst voor een gezamenlijk verblijf in een hotel, appartement, vakantiewoning of andere accommodatie annuleert, is hij annuleringskosten verschuldigd.
b. Als de grootte van het resterende gezelschap in de prijstabel voor deze accommodatie voorkomt, doet de reisorganisator aan de overblijvende reiziger(s) een bij de nieuwe groepsgrootte passend wijzigingsvoorstel voor dezelfde periode en in dezelfde accommodatie.
c. Indien het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of niet wordt geaccepteerd, wordt de overeenkomst voor alle reizigers geannuleerd en zijn alle reizigers annuleringsgeld verschuldigd.
d. Het totaalbedrag van annuleringsgeld en gewijzigde reissom zal de totale reissom van de oorspronkelijke reizigers nooit te boven gaan. Een eventueel overschot wordt op de nieuwe reissom in mindering gebracht.

3. Minder schade
De reiziger die de reis annuleert, is gehouden de annuleringskosten conform het bepaalde in de vorige leden te voldoen, tenzij hij aannemelijk maakt dat de schade van de reisorganisator lager is uitgevallen. In dat geval zal de reisorganisator deze lagere schade in rekening brengen. Onder schade wordt verstaan geleden verlies en gederfde winst.

4. Geen kosten bij dekkingsbeperking/uitkeringsvatbare situatie
Reizen naar een gebied waarvoor een door de Calamiteitencommissie van het Calamiteitenfonds vastgestelde dekkingsbeperking dan wel uitkeringsvatbare situatie geldt, kunnen door de reiziger vanaf 30 kalenderdagen voor vertrek kosteloos worden geannuleerd of, indien mogelijk en gewenst, omgeboekt.

5. Buiten kantooruren
Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

6. In-de-plaatsstelling
In geval geen annulering plaatsvindt, maar de reiziger voor in-de-plaatsstelling kiest, is artikel 8 ANVR-Consumentenvoorwaarden (Reis- en Boekingsvoorwaarden).

Stichting Garantiefonds Reisgelden

Van Nood Reizen is aangesloten bij SGR. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de in dit programma gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Calamiteitenfonds

Van Nood Reizen is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de in dit programma gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

- (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;

- de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Reisadvies

Van Nood Reizen conformeert zich te allen tijde aan het reisadvies uitgegeven door de Rijksoverheid. U kunt zelf het reisadvies per land raadplegen op de website www.rijksoverheid.nl.

ANVR Touringcarclassificatie

ANVR-organisatoren van busreizen hebben ten behoeve van de duidelijkheid voor hun reizigers afgesproken de belangrijkste kwaliteitsnormen van de touringcars standaard vast te leggen. Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen Tourist Class, Comfort Class en Royal Class. Onze touringcars hebben dubbele beglazing, een toilet aan boord, koelkast en koffiezetapparaat, twee passagiersdeuren aan de rechterzijde, luchtvering, stereo geluidsinstallatie en airconditioning.

Zitplaatsen in de bus

Het is niet mogelijk om een voorkeur door te geven, dan wel reservering te maken voor een bepaalde zitplaats in de touringcar, om welke reden dan ook.

Roken in de bus

ANVR reisorganisatoren houden zich aan het wettelijke verbod op roken in de bus. Voor rokers is er uiteraard gelegenheid tijdens de stops in de buitenlucht te roken.

Opstapplaatsen

De opstapplaatsen voor onze reizen staan in onze brochure vermeld. Bij groepen vanaf 25 personen is het mogelijk een verzoek in te dienen voor een door u gewenste opstapplaats. Van Nood Reizen kijkt dan of het mogelijk is, er is geen garantie. Als de door u geboekte opstapplaats om reistechnische redenen niet kan worden aangedaan, krijgt u de kosten op basis van openbaar vervoer (2e klasse) van ons vergoed. Voor alle duidelijkheid: dit zijn de kosten van de door u gekozen opstapplaats naar de door ons aangewezen opstapplaats. Wijzigingen in opstapplaatsen kunnen tot 2 weken vòòr de vertrekdag kosteloos worden doorgegeven. Binnen 2 weken vòòr vertrek alleen op aanvraag en met € 10,- wijzigingskosten. De locaties van de opstapplaatsen kunnen gedurende het jaar wijzigen door wijzigingen van lokale overheden, werkzaamheden etc.. De juiste opstapplaats vindt u in uw reispapieren.

Opstaptijd en vertraging

Uw reispapieren worden uiterlijk 1 week voor vertrek toegezonden. In onze brochure en op onze website staan voorlopige vertrektijden. De vertrektijd in de reispapieren is definitief. U dient 15 minuten voor de genoemde vertrektijd aanwezig te zijn op de opstapplaats. Indien u te laat op de opstapplaats aanwezig bent (om welke reden dan ook), kan het zijn dat u de bus mist. U dient dan contact op te nemen met het noodnummer. Onze medewerkers nemen dan met u de mogelijkheden door om op een later tijdstip op een andere opstapplaats of op het verzamelpunt op te stappen. Vervoer en eventuele kosten die hieruit voortvloeien zijn voor eigen rekening. Restitutie van de reissom wordt niet gegeven, indien u zelf, om welke reden dan ook, de bus heeft gemist.

Betaald parkeren Nieuw-Dijk en Nieuwleusen

Het is mogelijk om uw auto(‘s) tijdens de reis op de parkeerplaats in Nieuw-Dijk (opstapplaats Juffrouw Tok) of in Nieuwleusen (kantoor Gebo Tours) te parkeren. Om het parkeren in goede banen te kunnen leiden, vragen wij u een reservering te maken bij uw boeking voor een parkeerplaats op de genoemde locaties. In de reispapieren ontvangt u dan een parkeervoucher welke u achter de voorruit van uw auto kunt plaatsen. Op beide locaties is het parkeren voor eigen risico, de parkeerplaatsen zijn niet beveiligd.
Kosten parkeren per auto:
€ 10,- reisduur tot en met 4 dagen
€ 15,- reisduur van 5 dagen en langer

Mindervaliden

Wanneer u een rolstoel of rollator meeneemt, dient u dit bij boeking door te geven. Wij gaan er wel vanuit, dat u zelfstandig de touringcar in- en uit kan stappen. Rolstoel en rollator dienen inklapbaar te zijn.

Bagage

Aangezien u zelf uw bagage kent, bent u hiervoor verantwoordelijk. Per persoon mag u één koffer van normale afmetingen meenemen en daarnaast wat handbagage. Vergeet u niet om kofferlabels aan al uw bagage te bevestigen. Beschikt u zelf niet over kofferlabels, dan kunt u deze aan de chauffeur vragen. Bagage, die zich gedurende de nacht in de onbeheerde bus bevindt, is niet verzekerd. Op de overstapplaatsen bent u er zelf verantwoordelijk voor, dat u uw bagage in de juiste touringcar zet. Wij raden u aan een reisverzekering af te sluiten voor evt. schade, verlies of diefstal van uw bagage. Indien tijdens de reis een dergelijk geval zich voordoet, dan bent u verplicht en zelf verantwoordelijk voor aangifte bij politie en reisverzekering. Doet u geen aangifte op moment van constatering, dan bestaat het risico dat uw verzekeringsmaatschappij uw declaratie niet meer in behandeling neemt en niet overgaat tot vergoeding.

Vliegreizen en vlieg-busreizen

Voor de vliegreizen van Van Nood Reizen gelden aanvullende voorwaarden m.b.t.:
→ Uw naam op uw vliegticket. Deze moet overeenkomen met de naam in uw paspoort. Hierbij dient de 1e volledige voornaam te worden doorgegeven. Geen voorletters. Heeft u zowel uw meisjesnaam als uw gehuwde naam in het paspoort staan, dan dient enkel de meisjesnaam te worden genoteerd. De naamsvermelding zoals genoteerd staat op uw factuur is hierbij bindend. Kosten die voortvloeien uit het opnieuw aanvragen van een vliegticket zijn voor uw eigen rekening.
→ Bagagevrijdom
→ Veiligheidseisen en afmetingen handbagage
→ Melden op de luchthaven
→ Vliegtickets

Hotel

Informatie betreffende het hotel waar u tijdens de reis verblijft, vindt u bij de betreffende reis. Voor een aantal reizen, zal op het moment van boeking uw verblijfplaats(en) nog niet bekend zijn. U wordt ongeveer een week voor vertrek middels de reispapieren op de hoogte gesteld van het hotel waar u verblijft. Van Nood Reizen behoudt zich te allen tijde het recht voor om een ander hotel van vergelijkbare kwaliteit aan te bieden. Indien mogelijk wordt u hiervan voorafgaand aan de reis op de hoogte gesteld. U bent zelf verantwoordelijk voor uw accommodatie ten tijde van uw verblijf. Eventuele schade of verlies van objecten of inventaris valt onder uw eigen aansprakelijkheid, ongeacht of de schade of diefstal door uzelf of derden is veroorzaakt. Eventuele kosten die hieruit voortvloeien kunnen op u verhaald worden.

Preferenties

U kunt bij uw boeking uw voorkeuren of wensen aangeven met betrekking tot de accommodatie. Deze preferenties worden door Van Nood Reizen doorgegeven aan de hotelier. Een preferentie is nooit gegarandeerd. Van Nood Reizen is hierin ook afhankelijk van derden.

1- en 3-persoonskamer

Er zijn hotels die slechts een beperkt aantal 1-persoonskamers hebben. Ondanks dat u voor deze kamers een toeslag moet betalen, kunnen de kamers wat betreft ligging, grootte en kwaliteit iets minder zijn. Dit is helaas een internationaal gegeven waar Van Nood Reizen geen invloed op heeft. Bij veel hotels is het mogelijk een 3-persoonskamer aan te vragen. U dient dit aan te geven bij uw boeking. U betaalt dan de gewone reissom. In veel gevallen wordt een 3e bed bijgeplaatst op de kamer, waardoor de leefruimte kleiner wordt.

Beknopte weergave reisomschrijving

De brochure is een beknopte uitgave. Prijzen zijn per persoon en gebaseerd op overnachting in een 2-persoonskamer. Het uitgebreide reisprogramma en hotelinformatie vindt u op onze website www.vannood.nl. Per reis staat op de website uitgebreid beschreven wat wel en niet bij de reissom is inbegrepen. Reserveringskosten en calamiteitenfonds zijn altijd exclusief.

Diëten

Wanneer u aan een dieet bent gebonden, dient u dit bij boeking aan ons door te geven. Wij zullen dit dan kenbaar maken bij het hotel. Het betreft hier altijd een preferentie, garanties kunnen wij niet geven. Van Nood Reizen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de uitvoering van uw dieetwensen.

Minimum aantal deelnemers

Het minimum aantal deelnemers is 32 per reis. Wij behouden ons het recht voor de reis kosteloos te annuleren indien het minimum aantal niet kan worden gerealiseerd. U wordt hiervan uiterlijk 1 week voor vertrek op de hoogte gesteld. Bij annulering van onze zijde wordt u een alternatief aangeboden. Dezelfde reis op een andere vertrekdatum, dan wel een andere bestemming op dezelfde vertrekdatum. Kunt of wilt u geen gebruik maken van het door Van Nood Reizen aangeboden alternatief, dan worden de door u betaalde reisgelden volledig teruggestort.

Gegarandeerd vertrek

Reeds in een vroeg stadium tracht Van Nood Reizen de doorgang te garanderen van haar reizen. Daarom geven wij op onze website in een vroegtijdig stadium aan welke vertrekdata inmiddels de minimum deelname hebben gehaald. In nagenoeg alle gevallen betekent dit dat het vertrek van genoemde reis gegarandeerd is. In uitzonderlijke gevallen kan het echter voorkomen dat deze reis als nog binnen de door de ANVR gestelde termijn moet worden geannuleerd. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat er in een korte periode onevenredig veel annuleringen op betreffende reis hebben plaatsgevonden waardoor het aantal van de resterende deelnemers ver onder het minimum terecht is gekomen.

Optionele excursies

Tijdens de reis kunt u deelnemen aan het dagprogramma. Deelname aan een aantal excursies, dagtochten wordt voorafgaand aan de reis al bij boeking gevraagd. Deze excursies staan online bij de reis. Het betreffen vaak excursies welke voor grote groepen voorafgaand aan de reis door Van Nood Reizen aangemeld dienen te worden. U ontvangt op uw bevestiging/factuur de gegevens van de vooraf geboekte excursies en betaalt hiervoor voorafgaand aan de reis aan Van Nood Reizen. Tijdens de reis kunt u vaak ook nog een aantal extra excursies maken. Deze excursies dienen ter plaatse contant te worden betaald. Optionele excursies zijn vrijblijvend en niet verplicht.

Entreegelden

Entreegelden zijn exclusief, tenzij anders vermeld op de pagina van de desbetreffende reis. Onder entreegelden wordt niet het busvervoer verstaan. Wel entreegeld van een museum, een lokale gids, een boottocht, kasteel etc.. In uw reispapieren vindt u een aantal indicatietarieven van entreegelden ter plaatse. U bepaalt zelf of u wilt deelnemen aan een excursie, waarvoor entreegelden gelden.

Lokale gidsen

Onze ervaren chauffeurs zijn op veel Europese bestemmingen geweest en weten veel. Maar een lokale gids kan u net iets meer vertellen over alle ins en outs op uw reisbestemming. Bij veel reizen maken wij daarom gebruik van lokale gidsen. Deze kunnen inclusief zijn bij de reissom, maar in veel gevallen kunt u ook een stadstour of -wandeling optioneel reserveren. Indien mogelijk, proberen wij een Nederlands sprekende gids te reserveren. Helaas zijn deze niet overal beschikbaar en reserveren wij een Duits- of Engels sprekende gids. In een aantal landen is Van Nood Reizen ook verplicht een lokale gids in te huren om uitleg te mogen geven over lokale bezienswaardigheden.

Prijzen

De genoemde prijzen zijn per persoon en op basis van bezetting in een 2-persoonskamer tenzij anders vermeld. Alle gepubliceerde prijzen zijn onder voorbehoud. Het kan voorkomen dat reizen kort voor vertrek goedkoper worden aangeboden in de nieuwsbrief, advertenties en op de website dan eerder gepubliceerd in de brochure. Om het minimum aantal deelnemers te behalen en zo de reis toch te kunnen uitvoeren, kan Van Nood Reizen een prijsverlaging doorvoeren kort voor vertrek. Er zal geen restitutie van het verschil in prijs plaatsvinden voor reeds eerder gemaakte boekingen hoe vervelend dit ook kan zijn.

Reserveren

U kunt voor het arrangement van uw keuze telefonisch of middels internet reserveren bij Van Nood Reizen. De reserveringskosten bedragen € 15,- per online gemaakte boeking en € 20,- per telefonisch gemaakte boeking. Wanneer u met meerdere personen tegelijkertijd boekt vormt u een party. Het adres van de hoofdboeker fungeert dan als correspondentieadres en deze ontvangt dan ook de boekingsbevestiging. Tevens is de hoofdboeker hoofdelijk aansprakelijk voor de hele betaling. Op het moment dat u telefonisch of via internet uw gegevens doorgegeven heeft, beschouwen wij dit direct als een definitieve reservering. Bij wijzigingen en annuleringen hanteren wij dan ook de ANVR voorwaarden. Na reservering ontvangt u een bevestiging van de boeking, waarop het gereserveerde staat vermeld inclusief de reissom. Het is niet verplicht om een aanbetaling te doen. Het volledige bedrag moet uiterlijk 6 weken voor vertrek op onze rekening staan bijgeschreven. Voor eventuele wijzigingen binnen uw boeking dient u € 10,- wijzigingskosten per boeking te betalen. In het geval de hoofdboeker jonger is dan 18 jaar, dient de ouder of voogd schriftelijk toestemming te verlenen aan Van Nood Reizen alvorens de boeking kan worden bevestigd.

Reisdocumenten

U dient in het bezit te zijn van een geldig paspoort of identiteitskaart. Let wel: iedere reiziger dient zelf zorg te dragen voor het in orde zijn van geldige reisdocumenten. Zorgt u ervoor dat u deze documenten in uw handbagage heeft. Een rijbewijs is géén geldig reisdocument. Heeft u geen Nederlands reisdocument, dan dient u zelf bij de desbetreffende instanties te informeren of uw buitenlandse document een geldig reisdocument is naar het land van bestemming. Voor de meeste bestemmingen geldt dat uw paspoort na terugkomst nog tenminste 3 maanden geldig dient te zijn. Kijk voor de uitgebreide informatie over het visum op www.vannood.nl.

Reispapieren

Wanneer uw betaling bij ons binnen is, ontvangt u ongeveer 5 dagen voor vertrek uw reispapieren per e-mail of post met de DEFINITIEVE vertrektijd, adres accommodatie, vouchers extra reserveringen en verzekeringen, indicatie excursietarieven, informatie thuisblijvers en noodnummer van Van Nood Reizen.

Onvolkomenheden

Wij doen ons uiterste best om uw vakantie probleemloos te laten verlopen. Mocht u ondanks onze inspanningen toch een onvolkomenheid constateren, dan dient u dit tijdens de reis aan de chauffeur/reisleider te melden. Meestal kan uw probleem dan direct opgelost worden. Gebeurt dit niet naar tevredenheid, dan kan de hoofdboeker van de reis ons binnen één maand na terugkeer schriftelijk bericht doen.

Excursies/Overmacht

Het weer kan slecht zijn, de weg geblokkeerd, of andere redenen kunnen er de oorzaak van zijn dat wij genoodzaakt zijn een excursie ter plaatse te annuleren of het programma te wijzigen. U kunt er echter zeker van zijn dat wij in dat geval ons uiterste best doen u een alternatief en zo optimaal mogelijk programma aan te bieden. U dient de excursies/entreegelden ter plaatse contant aan de chauffeur te voldoen. Wij houden ons het recht voor:
1) Een excursie te annuleren bij onvoldoende deelname.
2) U in een ander hotel van dezelfde categorie onder te brengen.

Voorbehoud prijswijziging

Bij het samenstellen van onze website/brochure is Van Nood Reizen uitgegaan van de toen heersende tarieven, belastingen en wisselkoersen voor de verschillende reisonderdelen als vervoer, accommodatie, verzorging en excursies. Van Nood Reizen behoudt het recht om de reissom aan te passen indien wijzigingen in de vervoerskosten, verschuldigde heffingen en toepasselijke wisselkoersen of brandstoftoeslagen daartoe aanleiding geven. De prijzen voor het vervoer zijn gebaseerd op prijspeil brandstof juli 2017. Overige kosten zijn gecalculeerd op basis van beschikbare tarieven in juli 2017.

Better Holidays

Bij het samenstellen van onze reizen houden we rekening met mensen, milieu, natuur en cultuur, zodat de vakantie niet alleen voor (n)u bijzonder is, maar ook komende generaties kunnen genieten van aantrekkelijke bestemmingen. Of het nu gaat om vakanties waarbij u geniet van ongerepte natuur, de lokale cultuur ervaart, nieuwe mensen ontmoet of een heerlijk lokaal gerecht proeft; samen werken we aan vakanties die zorgen voor betere plekken en mooiere ervaringen. En daarmee leveren we een belangrijke bijdrage aan de duurzame ontwikkelingen op de bestemming. Voor u als reiziger, maar ook voor de mensen die op de vakantiebestemming wonen.

Bestrijding kindersekstoerisme

Wij steunen actief de ANVR en ECPAT in de bestrijding van kindersekstoerisme in vakantielanden. Wij nodigen u uit met ons alert te zijn en vermoedens van seksueel misbruik van kinderen te melden www.meldkindersekstoerisme.nl.

Fouten voorbehouden

Ondanks dat deze website/brochure met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan het helaas voorkomen dat er fouten in de teksten en prijzen ontstaan. Voor meer informatie en boekingen neemt u contact op met Van Nood Reizen: telefonisch 088 – 10 30 850 (ma t/m vrij 08.00 – 20.00 uur,
za 08.30 – 17.00 uur), of via internet www.vannood.nl

Volledige en actuele voorwaarden op Vannood.nl

De hier gepubliceerde Algemene Voorwaarden van Van Nood Reizen kunnen gedurende het jaar worden aangepast en uitgebreid. Voor de volledige voorwaarden verwijzen wij u naar onze website www.vannood.nl.

Copyright

Alle rechten berusten bij Van Nood Reizen, tenzij anders vermeld. Materiaal van derden wordt uitsluitend gebruikt met toestemming van de rechthebbenden. Niets uit de uitgaven van Van Nood Reizen mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons openbaar gemaakt of verveelvoudigd worden.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief