U kunt ons ook bellen op: 088 – 10 30 850 (ma. t/m vr.: 08:00 – 20:00 en zaterdag: 08:30 – 17:00)

Keurmerken

Gaat u op vakantie met Van Nood Reizen?
Dan kiest u voor zekerheid en betrouwbaarheid. Van Nood Reizen is namelijk aangesloten bij brancheverenigingen ANVR, SGR en Calamiteitenfonds Reizen.

ANVR Reisvoorwaarden

Van Nood Reizen (KvK 05077081) is aangesloten bij de ANVR. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en van de informatie daarover. De reizen op deze website worden aangeboden onder het beding dat de ANVR Reisvoorwaarden van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Deze reisvoorwaarden zijn opgenomen in de ANVR Informatiebrochure 2017. Het boekingskantoor kan u een exemplaar van deze brochure verstrekken. De brochure bevat tevens de ANVR Boekingsvoorwaarden en andere belangrijke informatie.

Sommige bepalingen zijn door Van Nood Reizen zelf vastgesteld. Hierover heeft geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal- Economische Raad. Behoudens de toegestane afwijkingen als bedoeld in artikel 1 lid 4 (van de ANVR Reisvoorwaarden) kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR Reisvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld om de positie van de consument verder te versterken.

Klik hier voor de ANVR reisvoorwaarden 2017

Stichting Garantiefonds Reisgelden

Van Nood Reizen (KvK 05077081) is aangesloten bij SGR (www.sgr.nl). Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de in dit programma gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.


Klik hier voor de garantieregeling 2017

Calamiteitenfonds

Van Nood Reizen is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de in dit programma gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons aangeboden reis:
• (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
• de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Er is per boeking een Calamiteitenfonds premie van € 2,50 verschuldigd. Deze premie wordt door Van Nood Reizen tijdens de betaling van de boeking gefactureerd en overgedragen aan het Calamiteitenfonds.

Klik hier voor de garantieregeling calamiteiten 2017

Schrijf je in voor de nieuwsbrief